Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra<< vissza az előző oldalra

Tisztelt Olvasó!

 

Köszöntjük Önt a www.cegjog.info oldalon. Kérjük, hogy olvassa el az alábbiakat annak érdekében, hogy a cégjogi problémáinak megoldásában a leghatékonyabban tudjunk a segítségére lenni!

Adatkezelési tájákoztató megnyitása

Adatkezelési tájákoztató (ügyvédi iroda) megnyitása

FŐBB TARTALMI ELEMEK:

1.             Tájékoztató a www.cegjog.info honlap használatához. Jelenleg ezt a rovatot olvassa, javasoljuk, hogy haladjon tovább...

2.             Közreműködő ügyvédi irodák: Ezt a rovatot folyamatosan fogjuk feltölteni, mihelyst a kérdések olyan számban érkeznek, hogy az Irodánk - további segítség nélkül - nem tud megfelelő színvonalon a segítségükre lenni. Az Irodáktól a társasági jogi kérdései és problémái kapcsán közvetlenül is kérhet ajánlatot.

3.             Ajánlatkérés: Itt közvetlenül ajánlatot kérhet ügyvédeinktől a cégjogi problémáinak megoldására vonatkozóan.

4.             Tájékoztató rovatok (Javasoljuk, hogy a felmerült cégjogi problémájával kapcsolatos tájékoztatásokat olvassa el, már az is segítséget nyújthat a válasz megszerzésében. Amennyiben a kielégítő választ ilyen módon nem kapja meg, úgy látogasson el a Cégjogi fórum tematizált archívuma c. rovathoz.)

a.             Cégjogi tájékoztatás: Ebben a rovatban a cégek alapításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat találja meg, közérthető formában.

b.             Iratminták. Ebben a rovatban a cégjogi ügyleteihez kapcsolódó mintairatokat és szerződéstervezeteket talál. Kérjük, hogy vegye figyelembe - különösen a szerződésminták esetében - azt a tényt, hogy a látszólag hasonló ügyletek is más és más tartalmú okiratokat igényelhetnek. Ennek következtében az iratminták csak korlátozottan alkalmasak arra, hogy felhasználja azokat. Kiemelten fontos, hogy a kötelezettségek vállalása és a szerződések aláírása előtt vegye fel a kapcsolatot és konzultáljon a jogi képviselőjével, annál is inkább, mert a cégeljárásokban a jogi képviselet kötelező !

c.              Jogszabályok: Itt a cégjoghoz kapcsolódó joganyagot találja meg, amennyiben kellő erőt érez magában ahhoz, hogy jogszabályszövegeket olvasson és értelmezzen, akkor csak biztatni tudjuk: HAJRÁ! J

5.             Archívum (Cégjogi fórum tematizált archívuma). Itt a - más kérdezők által - korábban feltett kérdéseket és válaszokat találja témakörök szerint csoportosítva, ami újabb lehetőség az Önt érdeklő válasz megtalálására.

6.             Cégjogi tanácsadás - Új hozzászólás-kérdés. Amennyiben a tájékoztató rovatokban és az archívum rovataiban nem jut megnyugtató válaszhoz, úgy vegye igénybe a www.cegjog.info oldal fő tartalmi szolgáltatását. Klikkeljen a főoldalon megtalálható / Új hozzászólás/Kérdés - http://www.cegjog.info/index.php?action=uj  ablakra, az ott olvasható instrukciók és figyelmeztetések alapján tegye fel közvetlenül kérdését, amelyet a tanácsadó ügyvéd /ügyvédi iroda megválaszol.

 

KIEGÉSZÍTŐ TARTALMI ROVATOK:

1.             Kereső: Ebben a rovatban kulcsszó vagy kérdés sorszáma alapján kereshet Önt érintő kérdések kapcsán.

2.             Társasági jogi hírek: Időről-időre megújítva találhat cikkeket az aktuális - cégjogot érintő - változásokról, jogszabályokról, tervezetekről stb.

3.             Letöltésszám: Heti, havi és évi bontásban láthatja az oldal látogatottságát.

4.             Vendégkönyv: Megírhatja véleményét, észrevételeit, javaslatait és fejlesztési ötleteit egyaránt, minősítheti - "klaviatúrát elviselő" módon - a tanácsadó ügyvédeket. A vélemények megírására szeretnénk bátorítani Önt annak érdekében, hogy a szolgáltatásunk színvonalát tovább emelhessük. Kérünk mindenkit, hogy a cégjogi problémákkal összefüggő kérdéseket ne a "Vendégkönyvben" tegyék fel!

 

A KÉRDÉSFELTEVÉS ÉS VÁLASZADÁS FOLYAMATA:

1.             Klikkeljen az "új hozzászólás/kérdés"-re ( http://www.cegjog.info/index.php?action=uj )!

2.             Adja meg a kért adatokat, amelyek közül a nyilvánosság számára kizárólag a neve, valamint cég székhelye szerinti megye neve lesz elérhető! Amennyiben ezen adatokat nem adja meg, nem áll módunkban választ adni.

3.             A "hozzászólás" rovatban írja meg az Ön által fontosnak tartott körülményeket, ill. kérdéseit, amelyekre választ szeretne kapni! A kérdés érdemi részében kerülje azokat az adatokat, amelyek Önt vagy a problémát más számára beazonosíthatóvá tennék, használjon rövidítéseket, álneveket stb.

4.             Adja meg a kérdés alatt található kódot, ill. nyilatkozzon az ott feltett kérdés kapcsán. Végezetül klikkeljen az "elküldés" gombra!

5.             Ellenőrizze, hogy a főoldalon megjelent-e a kérdése, ill. érdemes megjegyezni a kérdés sorszámát!

6.             A kérdés-feltevés után azonnal kapni fog egy értesítő e-mailt, amely tartalmazni fogja a válaszadó ügyvéd nevét és elérhetőségét. Amennyiben a kérdés-feltevés után nem kap e-mailt, úgy valószínűleg rosszul adta meg a mail-címét, ami nehézséget fog jelenteni a válasz későbbi megtalálásában.

7.             A területileg illetékes ügyvéd kolléga/kolléganő megválaszolja az Ön kérdését, amelyről ismét kapni fog egy e-mailt, ez a kérdés-válasz feltalálási helyéről fogja Önt tájékoztatni. A konkrét probléma tényleges megoldása iránt a tanácsadó ügyvéddel az ott megjelölt elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot.

 

KÖZVETLEN KÉRDÉSFELTEVÉS:

1.             A www.cegjog.info előnyben részesíti a fórumon történő kérdésfeltevést!

2.             Amennyiben azonban úgy ítéli meg, hogy a kérdését nem szeretné megosztani a nyilvánossággal, úgy azt E-mail címre küldött elektronikus levélben is felteheti. Ez esetben válassza ki az Ön lakhelye szerint illetékes ügyvéd kolléga/kolléganő e-mail-címét, majd közvetlenül küldje el kérdését.

 

FIGYELMEZTETÉSEK ! A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA !

1.             A www.cegjog.info oldal szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán kérjük Önt annak figyelembevételére, hogy egyrészről a szükségszerűen nem teljes körű kérdésfeltevés, másrészről pedig a terjedelmi lehetőségek okán a www.cegjog.info tanácsadása nem alkalmas a minden szempontból teljes és helytálló jogi vélemény kialakítására és ennek következtében a rovat felelősségvállalására sem.

2.             A www.cegjog.info oldal és a tanácsadói kizárják felelősségüket a válaszadás kapcsán a késve érkezett, a helytelen vagy a nem teljes körű válaszok és azok járulékos következményei kapcsán.

3.             Tekintse tehát az általunk adott válaszokat kezdeti segítségnek és iránymutatásnak, de a jogi problémáival kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt konzultáljon a jogi képviselőjével.

4.             Javasoljuk, hogy a fórum nyilvánossága okán kerülje azokat az adatokat és információkat, amelyek hozzásegíthetik a harmadik személyeket ahhoz, hogy Önt beazonosítsák.

5.             A honlapon nyújtott tanácsadás ingyenes!

6. Az Ön által a kérdésfeltevésnél vagy megadott e-mailcímeket nem tároljuk, nem őrizzük, nem adjuk át harmadik személyek számára, azok megadása azonban két okból szükséges: Egyrészt azon keresztül kap értesítést a kérdése megérkezéséről, valamint a válasz megszületéséről, ill. annak feltalálási helyéről. Másrészről a megadott e-mailcímre egy alkalommal hírlevelet küldhetünk - amelyhez az e-mail cím megadásával hozzájárul -, amelyben azonban leiratkozási lehetőséget biztosítunk a további hírlevelekre vonatkozóan. 

Előre is köszönjük, amennyiben az adott probléma megoldásával kapcsolatos eredményeiről, tapasztalatairól, megelégedettségéről a "vendégkönyvben" vagy közvetlen E-mail útján beszámol.

Köszönjük, hogy elolvasta a fentieket, kellemes és hasznos böngészést kívánunk, valamint sok sikert a jogi problémák megoldásában!

Tisztelettel:

Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda, mint a www.cegjog.info alapító tanácsadója©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb