Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


János 118 számú kérdéseKülföld2014-02-09
Romániában bejegyzett alapítvány szeretne Magyarországon nyítni egy fióktelepet.
Kérem megírni,mi az eljárás?
dr. Nagy Zoltán válasza2014-02-09
Tisztelt János!

Első körben a román jogszabályokat kellene ismerni ahhoz, hogy érdemi választ tudjak adni, ad-e egyáltalán erre lehetőséget a román jogrendszer?

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Zsolt 117 számú kérdéseBács-Kiskun2013-11-18
Tisztelt Ügyvéd Úr!!
Cég tevékenységi körébe szeretném felvenni a 4791'08 csomagküldő internetes kiskereskedelem pontot.
Érdeklődnék, ez milyen költségekkel járhat és hogyan tudom ezt egyszerűen megtenni??
Válaszát előre is köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2013-11-19
Tisztelt Zsolt!
A tevékenységeket - amelyeket a cég végezni kíván - elegendő a NAV-nál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, amit a cég könyvelője vagy akár Ön is megtehet.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

János 116 számú kérdéseBudapest2013-11-02
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Mielőtt jogorvoslathoz fordulnánk, jó lenne egyértelműen tudnunk, hogy a fogtechnikai laborunk által fogorvosok részére készített koronák, illetve fogsorok termék-előállításnak, vagy szolgáltatás nyújtásának minősül-e. (TÁEOR, illetve TESZOR 325003). NAV, illetve Fővárosi Önkormányzat adóellenőrzése során az iparűzési adóalap csökkentése során ellentétes véleményen vannak. Amennyiben szolgáltatásnak minősül akkor a fogorvos közvetített szolgáltatásként számlázhatja-e a beteg felé, a hTV-ben megfogalmazott feltételek mellett?
Segítségét előre is köszönjük.
János
dr. Nagy Zoltán válasza2013-11-04
Tisztelt János!

A kérdése olyan mélységű számviteli és adózási problémát vet fel, amelyet nem "mernék" megválaszolni ezen a fórumon. Megértését köszönöm...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

szilvi 115 számú kérdéseBudapest2013-10-15
Tisztelt Ügyvéd Úr
Hivatalból törölt cég /Bt/ végelszámolás alatt.
Valóban illetékmentes a közzététele a cégközlönyben?
köszönettel
szilvia
dr. Nagy Zoltán válasza2013-10-18
Tisztelt Szilvi!

Nem, a közzétételnek van 15 eFt közzétételi költsége.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Orsolya 114 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2013-10-14
Kedves Ügyvéd Úr!

Lehet, hogy zavarosan fogalmaztam.
Az 50%-os tulajdonos el akarja lehetetleníteni a társaságot, vagy már ellehetetlenítette
Jelenleg a társaság törvénytelenül működik, nincs elfogadott beszámoló 2 éve, lejárt a tisztségviselők egy részének mandátuma.
Nincs kivel tárgyalni, a cég képviseletében mindig más személy ügyvéd jelenik meg.
A cégvezető, aki jelenleg a céget képviselni tudja, feljelenti a rendőrségen. A cél ettől a tulajdonostól megszabadulni

Üdv. Orsolya
dr. Nagy Zoltán válasza2013-10-14
Tisztelt Orsolya!

Nem túl egyszerű helyzet. A cégiratokat - és néhány további körülményt - megismerve talán lennének ötleteim, de egyelőre nincsenek konkrétumok... Pontosabban van egy elképzelésem, de annak helytállósságának és megvalósíthatóságának megállapításához a fentiekre lenne szükség. Érdemes lenne beszélnünk.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Orsolya 113 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2013-10-14
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Társaságunk (ZRT), egy felszámolási eljárás alatt lévő mg-i üzem -pályázati kiírás alapján- vagyonelemeinek megvásárlására alakult 1997-ben.A Zrt tulajdonosa 2 db Bt és 1fő magánszemély, ez gyakorlatilag alapításkor (1997) 2 családot takart. 50% az egyik család 35+15% a másik.
Az 50%-os tulajdonos kizárólag pénzügyi befektető volt 12,5 millió Ft részesedéssel. A másik tulajdonos korábbi állását felmondva, építette fel a cégek, működtette, aktívan küzdött a társaság finanszírozhatóságának stb megteremtéséért.
2010. májusában az 50%-os részvényes eladta a bt-t, 2 magánszemélynek. A vevőt igazán nem érdekelte semmi, " szakmai rátermettsége " alapján abban bízott, hogy az 50% megvásárlásával megszerezte a cégben a meghatározó, irányító szerepet. Már a 2010.évi mérlegbeszámlót sem fogadta el.E témakörben 3 közgyűlés lett megtartva.,a közgyűlések között az 50%-s tulajdonos bt tulajdonosai változtak, beltag egy Zrt, a kűltagok 1-2 kft lett. A harmadik közgyűlés után sikerült egy megismételt közgyűlést tartani, ahol a beszámoló elfogadásra került. Ekkor a cégvezetőés a másik tulajdonosok ellen perek rágalmazások indultak, a bíróság a megismételt közgyűlést érvényesnek minősítette. 2012. májusában, engem, mint az Ig. elnökét nem fogadtak el a közgyűlés levezető elnökének, a másik 50% pedig nem fogadta el az ő jelöltjüket, így a közgyűlés nem lett megtartva.
A beszámolót az igazgatósági ülés dátumával és a igazgatóság előterjesztésével tettük közzé. Intellektuális közokirat hamisítása miatt feljelentést tettek a rendőrségen, ami még folyamatban van ( cégvezető, az ig. elnök és a volt főkönyvelő (jeleleg GYES-en van gyanúsított 2013. augustusa óta.)
2013-ban szintén 3 közgyűlés volt, mindegyik közgyűlésen más képviselte a az 50%-os tulajdonost. Az elsőn2013. május 25) bizonyos okmányokat kértek, mert nem ismerik a céget így felelősséggel döntést hozni nem tudnak.( szerződések, MVH határozatok, különös tekintettel azokra, melyek szankciót tartalmaznak, ENAR lista stb...) A közgyűlés után az 50%-os tulajdonos legújabb jogi képviselője eljött és a kért iratokat átvette. A következő közgyűlésen újabb jogi képviselő jelent meg, aki azért nem fogadta el a mérleget, mert napokon belül olyan információk fognak a rendelkezésére állni, ami a kimutatott eredményt jelentősen módosítja. 2013. május 27. ( itt szükséges megjegyezni, hogy ekkor járt le az igazgatóság elnökének, 2 Fb tagnak és a könyvizsgálónak a mandátuma.) 2013. május 30-án ettől az ügyvédtől kaptunk egy levelet, hogy amennyiben a nyereség kifizetésre kerül, akkor elfogadják a beszámolót. Ez a közgyűlés nem jött létre több okból ( ki jogos összehívni, hány nappal hamarabb kell , már a mghívókat az igazgatóság június 14-ére kipostázta stb.)
2013. június 14-én az 50%-os tulajdonost egy ujabb ügyvédi iroda képviselte (dr. Kardos Éva BP. I. Jégverem utca, aki arra való hivatkozással semmilyen anyaggal nem rendelkezik elvitte az akkora már közétett beszámolót mellékleteivel együtt. Múlt héten kaptunk egy értesítést a rendőrségtől, hogy a gyanúsítotti kihallgatás elmarad, mert egy újabb feljelentés érkezett és a két ügyet összevonva tárgyalják, de már nem a rendőrörsön, ahova tartozunk, hanem azon a városi rendőrségen, ahova arendőrörs tartozik.
A beszámolóval együtt valamennyi jegyzőkönyvet, ami tanúsítja, hogy a beszámoló nem került elfogadásra közzétettem.

Kérem segítségüket, véleményüket, amennyiben az ügy érdekli Önöket,illetve dokumentumokba bele szertnének nézni, szívesen rendelkezésükre bocsátom, személyes találkozótól sem zárkozom el.

Tisztelettel: Orsolya
dr. Nagy Zoltán válasza2013-10-14
Tisztelt Orsolya!

Szép, szövevényes történet :-)
Elvileg nincs akadálya annak, hogy foglalkozzunk az üggyel, és akár személyesen is találkozzunk, bár számomra egy-két dolog nem derül ki a kérdéséből, többek között, hogy mi is lenne a cél...Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Szabolcsi Éva 112 számú kérdésePest2013-10-02
Üdvözlöm!
2013.07.12-én egy ingósági árverés során vásároltunk egy céget. More Way Életmód Kft néven szerepel.Szeretnénk a céget a nevünkre íratni,de az előző tulajdonos,sem velünk sem a Székesfehérvári cégbírósággal nem veszi fel a kapcsolatot,többszöri megkeresés után sem.Most beszereztük a cég alapító okiratát a bíróságtól,és az lenne a kérdésem,hogy most már a nevünkre tudjuk íratni a céget,és tudunk vele vállalkozást indítani?Mi lenne a következő lépés?Ennek kb. mennyi lenne az anyagi vonzata?Céges ügyvédünk még sajnos nincsen.Válaszát előre is köszönöm.Üdvözlettel:Szabolcsi Éva
dr. Nagy Zoltán válasza2013-10-03
Tisztelt Éva!

A tulajdonos közreműködése véleményem szerint nem szükséges, az árverési jegyzőkönyv, ami az árverési vételt tartalmazza, sokkal inkább. Javaslom, hogy az alábbi módok valamelyikén vegye fel irodánkkal a kapcsolatot, mi tudunk a lebonyolításban segíteni. A díjra vonatkozóan egyelőre nem tudok ajánlatot adni, ahhoz a jegyzőkönyvet mindenképpen ismernem kell.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Imre 111 számú kérdéseBudapest2013-09-30
Egy Kft tagja (50%) és ügyvezetője is vagyok. A Kft másik tagja(szintén 50%) meghalt. A tag a kft-ben személyesen közreműködött, ezért személygépkocsit használhatott. Az örökösök nem vesznek részt a Kft munkájában. A gépkocsi visszaszolgáltatására többször felszólítottam az örökösöket, de ennek ellenére a gépkocsit nem bocsátják a Kft rendelkezésére. Jogosult-e az ügyvezető a Kft eszközeiről rendelkezni, és jogosult-e pert indítani az eszköz visszaszerzésére?

Válaszukat előre is köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2013-09-30
Tisztelt Imre!
Igen, az elmondottak alapján kizárólag az ügyvezető jogosult meghatározni, hogy az autót ki használhatja, a visszaszerzés érdekében pert is indíthat.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lewis 110 számú kérdéseBudapest2013-09-26
Lezártak egy céget ami a felszámoló pecsétjével van ellátva, meddig tarthat ez az állapot? Fél éve nem történik semmi. És a lezárt épületbe a tulaj tiszta cégének a gépei is bent vannak amivel dolgozni kéne valamint sok más anyag is.
Meddig?A felszámoló és a cég vezető között háború van.
Mikor jöhet el az az idő amikor a felszámolónak cselekednie kell és megnyitni az épületet a bentlévő anyagok miatt. Ezt miért hagyják? Van e erre valamilyen szabály?
dr. Nagy Zoltán válasza2013-09-26
Tisztelt Lewis!

A felszámolás szabályait az ún. csődtv. szabályozza. A leírtak alapján - hiszen látható, hogy a felszámoláson túlmenő problémák vannak - azonban a helyzet részletesebb ismeretére lenne szükség ahhoz, hogy érdemi segítséget tudjak adni.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Kánya György 109 számú kérdéseBudapest2013-08-09
T Cim
9 év után megnyertem -részben- egy közigazgatási pert az önkormányzattal szemben. Kérhetek-e kamatos kamat számitást, mivel az eltelt idő alatt sokkal nagyobb kár ért mint a hivatalos kamat ?
köszönettel
dr. Nagy Zoltán válasza2013-08-31
Tisztelt György!
Kamatos kamatot nem. De kamatot természetesen kérhet, ill. azt akár a kezében lévő ítélet is tartalmazhatja. A kamatot meghaladó veszteségei kapcsán elvileg nincs akadálya, hogy azokat, mint károkat külön perben érvényesítse.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Renáta 108 számú kérdéseHajdú-Bihar2013-07-03
Tisztelt Ügyvédúr! Szeretném megkérdezni, hogy egy egyesületet, amely már 2 éve nem működik, tagok száma tartósan 10 fő alatt van, hogyan tudom a legegyszerűbben, megszüntetni? Ha a bírósághoz írok egy kérelmet, vagy pedig ha a tagok a feloszlásról határoznak. Végelszámoló mindkét esetben kell? Nekünk kell kijelölni a végelszámolót? Hogyan kezdjek hozzá?
dr. Nagy Zoltán válasza2013-08-31
Tsztelt Renáta!
Elnézést, teljesen elkerülte a figyelmemet a kérdése, de most pótolom a választ:
A nyilvántartásbavételt megejtő bíróságnál - feltehetően a Hajdú-Bihar Megyei Törvényszéknél - kell kezdeményezni a megszüntetést,
de a részletszabályokat az alapszabályban érdemes lenne megnéznie első lépésként, ill. mindenképpen tudni/ismerni kellene az egyesület vagyoni viszonyait is a kötelezettségeihez viszonyítva....
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Margó 107 számú kérdéseBudapest2013-07-01
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Segítséget kérnék, van egy felszámolás alatt lévő BT., junius 14. a dátum, a könyvelésem, nincs rendben, anyagi helyzetem miatt, sajnos napról napra élek. Nem merek jelentkezni a felszámolóbiztosnál, nélkülem, letudják, zárni az ügyet?
Már mindenemen végrehajtás van, a lakás, kocsi, Bt-n.
Mit tegyek?
Köszönöm, válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2013-07-03
Tisztelt Margó!

Pedig kell jelentkeznie, mivel ellenkező esetben báncselekményt valósít meg.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabi 106 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2013-06-20
Tisztelt Dr. Nagy Zoltán Ügyvéd Úr!

Már elküldtem ezt a kérdést egy e-mail címre, de úgy látszik, nem jutott el Önhöz, így megismétlem itt:
Még egy kérdés a 103-as és a 104 es kérdésekben említett üzletrészekkel kapcsolatban:

Mi történik akkor, ha a (jegyzett tőke) 25 %-át kitevő üzletrészben 7 % ponttal (azaz: ezen üzletrész 28 %-ával) rendelkező rész-üzletrész tulajdonos veszi meg az én önálló, a cég 25 %-át kitevő üzletrészem? A vevő ettől fogva lehet e egy, a jegyzett tőke felét kitevő üzletrész 32/50-ed, azaz 64 %-os (és ezáltal ezen új üzletrész meghatározó) tulajdonosa, vagy sem?

Kérdésem még, hogy Nyíregyházán vállal cégjoggal kapcsolatos munkákat?

Üdvözlettel: Gabi
dr. Nagy Zoltán válasza2013-06-24
Tisztelt Gábor!

Főszabályként határozza meg a Gt., hogy egy személynek egy üzletrésze lehet. Ha az egyik üzletrész-tulajdonos szerez egy további tulajdoni hányadot egy másik üzletrészben, akkor ezt a korlátot álláspontom szerint átlépi. Mindenesetre érdekes probléma, még egyszer utánanézek és újra jelentkezem...

Nincs akadálya annak, hogy Nyíregyházán lássunk el feladatot, szokott is ilyenre példa lenni...Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Andrea 105 számú kérdéseTolna2013-06-13
Szép napot!
> A nevem H. Andrea. Segítséget szeretnék kérni vagy inkább tanácsot. Kb. fél éve vissza mentem egy régebbi munkahelyemre a férjemmel együtt. Mostanáig minden rendben volt vagyis nem minden de ez nem fontos. A férjemet elküldték targonca vizsgára és azt mondták neki hogy 3 éves szerződést kell aláírnia a cégnél ha elvégzi a tanfolyamot.Ebbe be is mentünk hisz manapság nehéz munkát találni így legalább ez biztos lett volna. Viszont januárban amikor hozták az új szerződéseket 3év helyett 3 hónaposat kapott. Ezt követően februárban úgy döntött a főnök hogy neki még sem szimpatikus a férjem és addig meddig fúrta míg a párom felmondott. Most viszont a cég követeli a targonca vizsga pénzt tőle és azt találták ki hogy majd az én fizetésemből vonják 5hónapig. Lehetséges et? Mi a magyarországi törvények szerint nem vagyunk házasok, mivel én szlovákiai vagyok és kint házasodtunk össze templomba így itt Magyarországon ez nem érvényes. Szóval a munkahelyen mi csak kollégák vagyunk nem? Mégis lehetséges? Ez olyan mintha egy kollégám tartozását tőlem vonnák. A másik dolog pedig hogy a férjem nem önszántából ment el a tanfolyamra hanem a cég küldte,mert amikor vissza jöttünk a céghez dolgozni azt mondta a főnök hogy csak úgy veszi vissza a férjem ha elmegy erre a tanfolyamra. Segitsen kérem! Mit tehetnénk? Várom válaszát. Andrea
dr. Nagy Zoltán válasza2013-06-15
Tisztelt Andrea! Az Ön munkabéréből csak bírósági ítélet alapján vonhatnák a tartozást, így ha anélkül teszik meg, akkor azonnal bírósági utat vehet igénybe a teljes munkabére készhezvétele iránt, vagy rendkívüli felmondással élhet. A bírósági ítéletet azonbn egyébként sem tartom valószínűnek, lévén Önnek nincs vagyoni felelőssége a munkatársa tartozásaiért.
Az viszont az ügylet másik oldala, hogy annak nincs jelentősége, hogy ki kezdeményezte a vizsgát, a lényeg, hogy miylen tartalommal született meg az ominózus okirat a férje és a munkáltató között.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabi 104 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2013-06-11
Tisztelt Nagy Zoltán Úr!

Köszönöm válaszát, gondoltam ezt fogja írni. Tájékoztatom, hogy a t. szerződésünk semmi különöset nem tartalmaz, nem zárja ki az ajándékozás lehetőségét, míg az elővásárlási jogokat szóról szóra a Gt. szerint szabályozza.

A Gt. szerint az üzletrész (többek között) átruházás esetén felosztható. Az ajándékozás is átruházás, ez egyértelmű. Konkrét kérdésem: Ha nem járul hozzá a taggyűlés az üzletrész felosztásához, ki lehet e ezt bírósági úton kényszeríteni, vagy sem.

Várom válaszát. Üdvözlettel: Gabi
dr. Nagy Zoltán válasza2013-06-15
Tisztelt Gabi!

Úgy vélem, hogy helye lenne egy jognyilatkozat pótlása iránti pernek, amelyben a íróság ítélete pótolná a "vonakodó" tulajdonostársi nyilatkozatokat.


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Előző 15 hozzászólás           Következő 15 hozzászólás >>>


©2009 - 2022 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb